Liên kết website
Tìm kiếm
Lượt truy cập : 2504126
Hiện đang có 0 người online

Đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Trường Cao đẳng VHNT và DL Hạ Long

       Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong những năm qua Đảng ủy Trường Cao đẳng VHNT và Du lịch Hạ Long luôn quan tâm đến chất lượng và hiệu quả sinh hoạt ở các chi bộ cơ sở, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… Từ năm 2007-2012, qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng và quy chế hoạt động của chi ủy, chi bộ, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò hạt nhân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị; 100 %  tổ chức cơ sở đảng được công nhận trong sạch vững mạnh, 99,6 % đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 0,4 % đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.

       Bên cạnh những mặt đạt được, Đảng ủy nhận thấy một số chi bộ vẫn còn có những hạn chế nhất định trong sinh hoạt đảng như: phương thức sinh hoạt còn theo lối truyền thống, định kỳ, nội dung sinh hoạt thường tập trung vào chuyên môn; việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề còn quá ít, một số chi bộ còn lúng túng trong việc lựa chọn chuyên đề sinh hoạt; công tác xây dựng chi bộ và lãnh đạo tổ chức, hoạt động của các đoàn thể còn chung chung.

       Để khắc phục những hạn chế nêu trên, ngay từ đầu năm 2013, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ ngoài hoạt động sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy theo điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của từng chi bộ đưa hình thức sinh hoạt chuyên đề vào nội dung sinh hoạt chi bộ theo 4 nội dung chính: 
       Một là : xây dựng kế hoạch tổ chức và nội dung sinh hoạt chuyên đề
       Để thực hiện tốt hình thức sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch theo chủ đề từng quý, lựa chọn những nội dung cần thiết, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ mình. Chủ đề sinh hoạt nên là vấn đề có tính thời sự, cấp thiết hoặc là vấn đề bàn về các biện pháp giải quyết vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc ở đơn vị mình, ví dụ như:
       - Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các hình thức: phổ biến chỉ thị của Đảng về tuyên truyền, học tập tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đọc những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; một số tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua  học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh….
       - Các chi bộ cũng có thể lựa chọn những nội dung như: vấn đề Đảng lãnh đạo trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; các giải pháp để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt hiệu quả; vấn đề quy hoạch bồi dưỡng cán bộ nguồn; giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh hay những sáng kiến phục vụ công tác giảng dạy và học tập.v..v..
       Hai  là: phân công chuẩn bị nội dung chuyên đề.
       Sau khi đã chọn được chủ đề sinh hoạt phù hợp, chi ủy tiến hành họp trước xây dựng đề cương và phân công người chuẩn bị đề dẫn, có thể là cấp ủy hoặc đảng viên có kinh nghiệm.
       Người được phân công chuẩn bị nội dung cần nghiên cứu kỹ chuyên đề, sưu tầm, thu thập số liệu, tài liệu có liên quan, báo cáo trước chi ủy, chi ủy thảo luận tham gia và đóng góp ý kiến trước khi triển khai sinh hoạt chuyên đề.

       Ba  : tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề:

       Bí thư thông báo nội dung chuyên đề, thời gian sinh hoạt và cung cấp bản dự thảo cho đảng viên để nghiên cứu trước, chủ động chuẩn bị để tham gia đóng góp ý kiến trong cuộc họp. Trong sinh hoạt chuyên đề, bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung chính là người đồng chủ trì cuộc họp cùng chi bộ; người được phân công chuẩn bị trình bày  báo cáo trước chi bộ, sau đó chủ trì thảo luận; các đảng viên trong chi bộ cùng tham gia góp ý, xây dựng, đề xuất giải pháp và kết luận buổi sinh hoat. Tổ chức như vậy, bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung và chủ trì thảo luận sẽ nâng cao trình độ và khả năng chủ trì, diễn thuyết, điều hành hội nghị. Việc chủ động tìm đọc các tài liệu liên quan, chuẩn bị nội dung của từng đảng viên và tham gia thảo luận sẽ hình thành nhận thức mới cho đảng viên, góp phần nâng cao trình độ của đảng viên và tính hấp dẫn trong sinh hoạt chi bộ.

       Bốn  là, sau buổi sinh hoạt chuyên đề

       Sau mỗi lần tổ chức sinh hoạt chuyên đề, bí thư, đảng viên được phân công chuẩn bị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các đảng viên, hoàn chỉnh chuyên đề. Chi bộ rút kinh nghiệm, đánh giá một cách trung thực kết quả thực hiện để lần sinh hoạt chuyên đề tiếp theo hoàn thiện và đạt hiệu quả cao hơn.

       Tóm lại: tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ kết hợp với hình thức sinh hoạt chuyên đề là nhiệm vụ cần thiết nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ cơ sở, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức và hành động của mỗi người đảng viên. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Hoàng Văn Vinh

 
 
Tra cứu điểm thi 2014
Nhập số báo danh
Tra cứu
VIDEO CLIP
 
Địa chỉ: 58 đường  Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoai: (+84)-33.3825301/3811240 Fax: (+84)-33.3623775

Email: halongact@halongact.edu.vn: Website: http://halongact.edu.vn
® Ghi rõ nguồn "halongact.edu.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này