công thức lý

Mỗi chương cơ vật lý đều sở hữu thật nhiều công thức yên cầu những em cần ghi lưu giữ mới nhất rất có thể thực hiện được bài xích. thạo được trở ngại này, VUIHOC đã hỗ trợ những em tổ hợp những công thức cơ vật lý 10 cả phần 1 và phần 2 tổng số là 7 chương. Các em hãy nằm trong theo dõi dõi nội dung bài viết này nhé!

1. Công thức cơ vật lý 10 Phần 1 – Cơ học

Bạn đang xem: công thức lý

Phần trước tiên VUIHOC được xem là tổ hợp những công thức cơ vật lý 10 học tập kì 1 tuy nhiên những em đã và đang được học tập.  

Công thức cơ vật lý lớp 10

1.1. Công thức cơ vật lý 10 chương 1 – Động học tập hóa học điểm

Ở chương một là động học tập hóa học điểm thì vô sách đem 4 bài học kinh nghiệm cần thiết. Trong từng bài học kinh nghiệm tiếp tục chứa chấp thật nhiều công thức tương quan cho tới bài học kinh nghiệm cơ. Các em hãy xem thêm công thức cơ vật lý chương 1 sau đây nhé:

a) Bài 2: Chuyển động trực tiếp đều

- Công thức tính vận tốc nhất là véc tơ vận tốc tức thời tầm :

Công thức cơ vật lý lớp 10 tính vận tốc nhất là véc tơ vận tốc tức thời trung bình

Trong đó: 

 • s màn trình diễn quãng lối đi được (tính bởi vì m)

 • t màn trình diễn thời hạn cút được (tính bởi vì s)

 • ($v_1$; $v_1$); ($v_2$; $t_2$) … là vận tốc và thời hạn của từng đoạn tương ứng

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời vô quy trình vận động trực tiếp đều: v = st = hằng số

Trong cơ véc tơ vận tốc tức thời là một trong đại lượng vector: v ko đổi

- Công thức xác lập quãng đàng dịch chuyển được: $s=v_{tb}.t=vt$

- Công thức màn trình diễn phương trình vận động trực tiếp đều: $x=x_o+s=x_o+vt$

b) Bài 3: Chuyển động trực tiếp thay đổi đều

 • Công thức xác lập tốc độ của một gửi động:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập tốc độ của một gửi động

Trong đó:

 • $v_0$: véc tơ vận tốc tức thời đầu (m/s) bên trên thời khắc t0

 • v: véc tơ vận tốc tức thời bên trên thời khắc t (m/s)

- Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời:

Công thức cơ vật lý lớp 10 tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời

Trong đó:

 • s biểu thị phỏng dời của hóa học điểm vô một khoảng chừng thời hạn kí hiệu là t (m)

 • t biểu thị khoảng chừng thời hạn rất rất nhỏ, sát tiến bộ cho tới 0 (s)

- Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời bên trên một thời điểm: $v=v_o+at$

- Công thức xác lập quãng đàng dịch chuyển của vật: s = v_{ot} +\frac{at^{2}}{2}

 • Công thức màn trình diễn nguyệt lão contact thân ái a,v và s :
  v^{2} + v_{0}^{2} = 2as \Rightarrow |v| = \sqrt{v_{0}^{2} + 2as} ; a = \frac{v^{2} - v_{0}^{2}}{2s}; s = \frac{v^{2} - v_{0}^{2}}{2a}

 • Công thức màn trình diễn phương trình vận động trực tiếp thay đổi đều:
  x = x_{0} + v_{0}(t - t_{0}) + \frac{a(t - t_{0})^{2}}{2}  

  Nếu tớ lấy t0 = 0 thì
  x = x_{0} + v_{0}t + \frac{at^{2}}{2}

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu ôn tập dượt kỹ năng và tổ hợp cách thức giải từng dạng bài xích tập dượt vô đề ganh đua Vật Lý trung học phổ thông Quốc gia

c) Bài 4: Sự rơi tự động do

 • Công thức xác lập tốc độ của việc rơi tự tại được màn trình diễn như sau: $a=g=9,8m/s^2(\approx 10m/s^2)$

 • Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời rơi tự tại của một vật : $v=g.t$

 • Công thức xác lập quãng đàng rơi tự tại của một vật: $s=\frac{gt^2}{2}$

 • Công thức xác lập thời hạn rơi tự tại của một vật: $t_r=\sqrt{\frac{2h}{g}}$

 • Công thức xác lập vận tốc của vật rơi Lúc chạm đất: $v=g.t_r=\sqrt{2gh}$

 • Công thức xác lập quãng đàng dịch chuyển được vô n giây và vô giây loại n là:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập quãng đàng dịch chuyển được vô n giây và vô giây loại n

 • Công thức xác lập quãng lối đi được vô n giây cuối cùng: $\Delta S_n=h-\frac{1}{2}g(t_r-n)^2$

d) Bài 5: Chuyển động tròn trĩnh đều

 • Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời vận động tròn trĩnh đều:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập véc tơ vận tốc tức thời vận động tròn trĩnh đều

 • Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời góc:
  \omega = \frac{a}{T} = \frac{v}{r} = \frac{2\pi }{T} = 2\pi .f (rad/s)

 • Công thức xác lập tần số của vận động tròn trĩnh đều:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập tần số của vận động tròn trĩnh đều

 • Công thức xác lập kích thước của tốc độ phía tâm:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập kích thước của tốc độ phía tâm

1.2. Công thức cơ vật lý 10 chương 2 – Động lực học tập hóa học điểm

Về chương 2 thì đem 4 bài xích cần thiết nên nhớ bao gồm:

a) Tổng ăn ý và phân tách lực

 • Công thức xác lập 2 lực đều bằng nhau tạo ra cùng nhau 1 góc: $F=2.F_1.cos\frac{1}{2}$

 • Công thức xác lập 2 lực ko đều bằng nhau tạo ra cùng nhau 1 góc:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập 2 lực ko đều bằng nhau tạo ra cùng nhau 1 góc

 • Điều khiếu nại Lúc một hóa học điểm cân nặng bằng:

Điều khiếu nại Lúc một hóa học điểm thăng bằng - công thức cơ vật lý lớp 10

b) 3 tấp tểnh luật hấp dẫn

 • Công thức tấp tểnh luật II Newton: 

Công thức cơ vật lý lớp 10 tấp tểnh luật II Newton

 • Công thức tấp tểnh luật III Newton:

Công thức cơ vật lý lớp 10 tấp tểnh luật III Newton

c) Định luật vạn vật hấp dẫn

- Công thức xác lập lực hấp dẫn:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập lực hấp dẫn

Trong đó: 

 • G = 6,67 . 10-11 N.m2kg2

 • m1, mét vuông màn trình diễn lượng của 2 vật

 • R màn trình diễn khoảng cách thân ái 2 vật đó

- Công thức xác lập tốc độ trọng ngôi trường :

Công thức cơ vật lý lớp 10 tốc độ trọng trường

Trong đó:

 • M = 6.1024 đó là lượng của trái khoáy đất
 • R = 6400km = 6400000m đó là nửa đường kính của trái khoáy đất
 • h màn trình diễn phỏng cao của vật đối với mặt mũi đất

d) Lực đàn hồi của lốc xoáy và tấp tểnh luật Húc:

- Công thức tấp tểnh luật Húc :

Công thức cơ vật lý lớp 10 tấp tểnh luật Húc

Trong đó: 

 • k thể hiện tại phỏng cứng của lò xo
 • |l| màn trình diễn phỏng biến tấu của lò xo

- Công thức xác lập lực đàn hồi của lò xo:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập lực đàn hồi của lò xo

1.3. Công thức về Lực quái sát

- Công thức tính lực quái sát:

Công thức cơ vật lý lớp 10 tính lực quái sát

Trong đó:

 • biểu biểu diễn thông số quái sát
 • N màn trình diễn áp lực đè nén (chính là lực nén của vật này lên vật kia)

- Công thức tính lực quái sát Lúc vật ở ngang :

Công thức cơ vật lý lớp 10 tính lực quái sát Lúc vật ở ngang

Về phỏng lớn:

 • F = Fkéo - Fms
 • Fkéo = m.a
 • Fms = .m.g

=> Khi vật dịch chuyển theo dõi quán tính chủ quan thì Fkéo = 0 

- Công thức xác lập lực quái sát Lúc một vật ở ngang với cùng một lực kéo:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập lực quái sát Lúc một vật ở ngang với cùng một lực kéo

 • Công thức xác lập lực Lúc một vật chịu đựng thuộc tính của 3 lực :

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập lực Lúc một vật chịu đựng thuộc tính của 3 lực

Với: 

 • N = Pcos 
 • F = Psin

Theo khái niệm tớ có: 

Fms = .N =  .P.cos

Suy ra: Fhl = F - Fms = Phường sin - .P.cos

Theo tấp tểnh luật II Newton:

 • Fhl = ma
 • P = mg

=> quái = mgsin - .mgcos

⇔ a = g(sin - .cos)

1.4. Công thức cơ vật lý chương 3 – Cân bởi vì và vận động của hóa học rắn

- Chương 3 bao gồm 2 bài xích với những công thức cần thiết như sau :

 • Công thức thăng bằng của vật rắn Lúc cần chịu đựng thuộc tính của 2 lực ko tuy vậy song :

Công thức Vật lý lớp 10 thăng bằng của vật rắn Lúc cần chịu đựng thuộc tính của 2 lực ko tuy vậy song

Điều kiện: 

 • Cùng giá

 • Cùng phỏng lớn

 • Cùng thuộc tính vô 1 vật 

 • Ngược chiều

- Công thức thăng bằng của một vật rắn Lúc cần chịu đựng thuộc tính của tất cả 3 lực ko tuy vậy song:

Công thức Vật lý lớp 10 thăng bằng của một vật rắn Lúc cần chịu đựng thuộc tính của tất cả 3 lực ko tuy vậy song

Điều kiện: 

 • Ba lực đồng phẳng

 • Ba lực đồng quy 

 • Hợp lực của cả hai lực cần thăng bằng đối với lực loại 3

- Công thức tính vật cân nặng bằng: M = F.d (Momen lực)

Trong đó: 

 • F - Lực thực hiện vật quay
 • d - cánh tay đòn (biểu biểu diễn khoảng cách xác lập kể từ vật cho tới trục quay)

- Công thức xác lập lực tổ hợp lực tuy vậy song nằm trong chiều:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập lực tổ hợp lực tuy vậy song nằm trong chiều

1.5. Công thức cơ vật lý 10 chương 4 – Các tấp tểnh luật bảo toàn

 Chương 4 với 5 bài học kinh nghiệm cần thiết, VUIHOC đang được tổ hợp công thức cơ vật lý 10 chương 4 nên nhớ như sau:

- Công thức xác lập xung động và xung của lực:

 • Xung động: 

Công thức cơ vật lý lớp 10 tính xung động của vật

 • Xung của lực: đó là phỏng trở nên thiên động lượng vô một khoảng chừng thời hạn t

Xung của lực - công thức cơ vật lý lớp 10

- Công thức xác lập động lượng và tấp tểnh luật bảo toàn động lượng:

Định luật bảo toàn động lượng (trong hệ cô lập):
Va chạm mềm: Sau Lúc 2 vật chạm va tiếp tục bám vô nhau và vận động với nằm trong véc tơ vận tốc tức thời là v 

+ Va chạm đàn hồi: Sau Lúc 2 vật chạm va sẽ không còn bám vô nhau tuy nhiên nằm trong vận động với véc tơ vận tốc tức thời mới nhất là v1, v2

+ Chuyển động bởi vì phản lực:

Trong đó: 

 • m, v - Khối lượng của khí phụt rời khỏi với véc tơ vận tốc tức thời v
 • M.V - Khối lượng M của thương hiệu lửa vận động với véc tơ vận tốc tức thời V sau khoản thời gian đang được phụt khí

- Công thức xác lập công và công suất:

Xem thêm: Từ cuối tháng này có 4 con giáp quý nhân phò trợ theo sát, may mắn tràn đầy

+ Công thức tính công: $A = F.s.cos$

Trong đó:

 • F - lực thuộc tính lên vật
 • góc tạo hình bởi vì lực F cùng theo với phương gửi dời (nằm ngang)
 • s - chiều nhiều năm quãng đàng vận động (m)

+ Công thức tính công suất:  

P = At ( t màn trình diễn thời hạn triển khai công) 

 • Công thức xác lập động năng:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập động năng

Trong đó: 

 • Q màn trình diễn sức nóng lượng nhận được hoặc toả rời khỏi (J)

 • m màn trình diễn lượng (kg)

 • c màn trình diễn sức nóng dung riêng rẽ của hóa học cơ (J/(kg.K))

 • t màn trình diễn phỏng trở nên thiên sức nóng phỏng (tính bởi vì phỏng C hoặc K)

- Công thức xác lập thế năng bao gồm đem thế năng trọng ngôi trường nằm trong thế năng đàn hồi:

+ Thế năng trọng trường:

Trong đó: 

 • M - lượng của vật

 • h - phỏng cao của vật cơ so với gốc thế năng

 • g - 9,8 m/s2 (hoặc 10 m/s2)

 • Định lý thế năng:

word image 15128 46

+ Công thức xác lập cơ năng :

 • Cơ năng của một vật dịch chuyển vô trọng trường:

Công thức cơ vật lý lớp 10 tính cơ năng của một vật dịch chuyển vô trọng trường

 • Cơ năng của một vật tuy nhiên cần chịu đựng thuộc tính của lực đàn hồi:

W = \frac{1}{2}mv^{2} + \frac{1}{2}k(\Delta l)^{2}

Trong một hệ xa lánh, bên trên từng điểm thì cơ năng được bảo toàn

2. Các công thức cơ vật lý 10 Phần 2 – Nhiệt học

Tiếp theo dõi phần cơ học tập thì tất cả chúng ta nằm trong khối hệ thống tổ hợp công thức cơ vật lý 10 kì 2 phần sức nóng học tập. Tại phần sức nóng học tập đem những bài học kinh nghiệm ngắn lại hơn bởi vậy thì những công thức cũng thấp hơn đáng chú ý đối với phần cơ học tập phía trên với 3 chương cần thiết như sau:

2.1. Công thức cơ vật lý 10 chương 5 – Chất khí

Về chương hóa học khí này thì tớ chỉ có một bài học kinh nghiệm với 3 công thức cần thiết cần thiết Note bên dưới đây:

 • Công thức về tấp tểnh luật Bôi – lơ – quái – ri – ốt (trong quy trình đẳng nhiệt):

Công thức cơ vật lý lớp 10 về tấp tểnh luật Bôi – lơ – quái – ri – ốt

 • Công thức tấp tểnh luật Sác – lơ (quá trình đẳng nhiệt):

Công thức cơ vật lý lớp 10 tấp tểnh luật Sác – lơ

 • Công thức phương trình tình trạng khí lý tưởng:

Công thức cơ vật lý lớp 10 phương trình tình trạng khí lý tưởng

Trong đó:

 • p - áp suất khí 

 • V - thể tích khí

 • Nhiệt phỏng khí (độ K được xem bởi vì phỏng C + 273)

Đăng ký ngay lập tức sẽ được những thầy cô ôn tập dượt kỹ năng và thi công quãng thời gian ôn ganh đua sớm ngay lập tức kể từ bây giờ

2.2. Công thức cơ vật lý 10 chương 6 – Cửa hàng của sức nóng động lực học

Ở chương 6 - hạ tầng của sức nóng động lực học tập này thì từng công thức cơ vật lý 10 của chương này đều ở gọn gàng vô 2 bài học kinh nghiệm với những công thức cần thiết bên dưới đây:

- Công thức xác lập sức nóng lượng của quy trình truyền nhiệt:

\Delta U = Q

Biểu thức:

Q = m.c.\Delta t \Rightarrow \sumQtỏa = \sumQthu

Trong đó:

Q - Nhiệt lượng thu vô hoặc lan rời khỏi (J)

m - Khối lượng (kg)

c - Nhiệt dung riêng rẽ của hóa học (J/kg.K)

\Deltat - phỏng trở nên thiên sức nóng phỏng (độ C hoặc phỏng K)

- Công thức tính triển khai công:

A = p.\Delta V = \Delta U

Trong đó: 

 • p - áp suất của khí (N/m2)
 • \DeltaV - phỏng trở nên thiên thể tích (m3)

Các quy thay đổi về đơn vị chức năng áp suất cần thiết lưu ý:

 • 1 N/m2 = 1 page authority (paxcan)
 • 1 atm = 1,013.105 pa
 • 1 at = 0,981.105 pa
 • 1 mmHg = 133 page authority = 1 tor
 • 1 HP = 746W

- Công thức về nguyên tắc I của sức nóng động lực học:

\Delta U = A + Q

Các quy ước tương quan cho tới vết vô nằm trong cần thiết cần thiết nhớ:

 • Q > 0: hệ nhận sức nóng lượng

 • Q < 0: hệ truyền sức nóng lượng

 • A > 0: hệ nhận công

 • A < 0: hệ triển khai công

2.3. Công thức cơ vật lý chương 7 lớp 10 – Chất rắn và hóa học lỏng. Sự gửi thể

Về chương 7 là hóa học rắn và hóa học lỏng tương đương quy trình gửi thể thì đem những bài học kinh nghiệm cần thiết với những công thức nên nhớ sau đây :

- Công thức tương quan cho tới phỏng biến tấu tỷ đối đàn hồi:

\varepsilon = \frac{|l - l_{0}|}{l_{0}} = \frac{|\Delta l|}{l_{0}}

 • l0 - chiều nhiều năm khi đầu
 • l - chiều nhiều năm sau khoản thời gian bị trở nên dạng
 • \Deltal - phỏng trở nên thiên của chiều nhiều năm (độ trở nên dạng)

- Công thức về ứng suất biến tấu của lực đàn hồi :

Công thức cơ vật lý lớp 10 về ứng suất biến tấu của lực đàn hồi

 • Công thức xác lập tấp tểnh luật Húc tương quan cho tới biến tấu cơ của vật rắn :

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập tấp tểnh luật Húc

 • Công thức xác lập lực đàn hồi:

Ta có:

Công thức cơ vật lý lớp 10 xác lập lực đàn hồi

Trong đó: 

E = 1a ⇒ a = 1E (E đó là hiệu suất đàn hồi hoặc hiệu xuất Y-âng)

k = Esl0 (với S là thiết diện của vật đó) 

 • Công thức xác lập sự giãn nở của hóa học rắn :

word image 15128 61

Với màn trình diễn thông số nở nhiều năm của vật rắn tính bởi vì đơn vị chức năng 1/K hoặc K-1

 • Công thức xác lập sự nở khối của hóa học rắn :

word image 15128 62

 • Công thức xác lập sự nở tích của hóa học rắn :

word image 15128 63

Với d màn trình diễn 2 lần bán kính thiết diện của vật rắn

 • Công thức thay đổi lượng riêng rẽ của một hóa học rắn :

     \frac{1}{D} = \frac{1}{D_{0}}(1 + 3\alpha \Delta t) \Rightarrow D = \frac{D_{0}}{1 + 3\alpha \Delta t}

 • Công thức xác lập trương lực mặt phẳng của hóa học lỏng:
  f = \sigma l (N)

Trong đó: 

 • biểu biểu diễn thông số căng mặt phẳng (N/m)

 • l = \pi.d màn trình diễn chu vi của đàng tròn trĩnh số lượng giới hạn mặt mũi thông thoáng hóa học lỏng (m)

 • Khi nhúng một cái vòng vô vào một hóa học lỏng thì sẽ sở hữu được 2 trương lực mặt phẳng của hóa học lỏng cơ lên cái vòng

 • Tổng trương lực mặt phẳng của hóa học mặt phẳng hóa học lỏng lên cái vòng

Fcăng = Fc = Fkéo - Phường (N)

Trong đó: 

Fkéo là lực thuộc tính gom nhấc cái vòng thoát ra khỏi hóa học lỏng (N)

P đó là trọng lượng của cái vòng đó

 • Tổng chu vi ngoài và chu vi vô của cái vòng đó:

Với D màn trình diễn 2 lần bán kính ngoài, d màn trình diễn 2 lần bán kính trong 

 • Công thức xác lập độ quý hiếm thông số căng bên trên mặt phẳng của hóa học lỏng:

word image 15128 68

 • Độ chênh chếch của mực hóa học lỏng bởi mao dẫn:  

Trong đó: 

 • (N/m) màn trình diễn thông số căng mặt phẳng của hóa học lỏng 

 • (N/m3) màn trình diễn lượng riêng rẽ của hóa học lỏng 

 • g (m/s2) màn trình diễn tốc độ trọng trường

 • d (m) màn trình diễn 2 lần bán kính vô của ống

 • h (m) màn trình diễn phỏng nhấc lên hoặc hạ xuống

 • Nhiệt lạnh lẽo chảy riêng rẽ đó là sức nóng lượng cần hỗ trợ nhằm mục tiêu thực hiện lạnh lẽo chảy trọn vẹn một đơn vị chức năng lượng của một hóa học rắn kết tinh nghịch Lúc ở sức nóng nhiệt độ chảy (hay gọi được gọi là sức nóng lạnh lẽo chảy).

Ký hiệu: λ (J/kg)

Nhiệt lượng của toàn cỗ vật rắn với lượng m cảm nhận được kể từ ngoài trong những lúc ra mắt quy trình lạnh lẽo chảy: Q = m λ

 • Nhiệt hóa khá (còn nói một cách khác là sức nóng hóa khá riêng) đó là sức nóng lượng cần truyền cho 1 đơn vị chức năng lượng hóa học lỏng nhằm mục tiêu gom nó gửi trở nên khá ở một sức nóng phỏng đã và đang được xác lập.

Ký hiệu: L (J/kg)

Nhiệt lượng Lúc một lượng m hóa học lỏng cảm nhận được kể từ ngoài trong cả quy trình hóa khá ở một sức nóng phỏng xác lập là: Q = L.m.

 • Độ độ ẩm tỉ đối (hay hay còn gọi là nhiệt độ tương đối): f = \frac{a}{A} 100%

Trong cơ a và A được lấy công cộng ở một sức nóng phỏng.

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ tổn thất gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo dõi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks gom tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test không tính tiền ngay!!

Công thức cơ vật lý 10 là một trong phần kỹ năng vô nằm trong cần thiết so với những bài xích ganh đua cơ vật lý bởi vì thật nhiều bài xích tập dượt được vận dụng phụ thuộc vào công thức đang được biết. Tuy nhiên, việc lưu giữ từng công thức vô bài xích rất rất khó khăn nên VUIHOC đang được viết lách nội dung bài viết này nhằm mục tiêu tổ hợp cho những em công thức cơ vật lý 10 cả hai phần cơ học tập và sức nóng học tập. Để học tập tăng nhiều kỹ năng của môn Vật lý cũng như các môn học tập không giống thì những em rất có thể truy vấn halongact.edu.vn hoặc ĐK khoá học tập với những thầy cô VUIHOC ngay lập tức lúc này nhé!

Xem thêm: 10 ngày đến: Ba con giáp gánh bạc tỷ trên người, vàng bạc chất đống