fe2o3 + h2so4

Dies ist eine Säure-Base-Reaktion (Neutralisation): Fe2O3 ist eine Base, H2SO4 ist eine Säure.

Xem thêm: Vận xui không là gì với những con giáp này, đây là cách họ vượt qua khó khăn để nhận điềm lành đang đợi ở phía trước

Reaktanten:

 • Fe2O3
  • Namen: Eisen(III)-oxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, * Hämatit (Mineral) Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Eisen(III)oxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07
  • Erscheinungsbild: Rote bis schwarze Kristalle Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • H2SO4
  • Namen: Schwefelsäure Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, * Schwefel(VI)-säure Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • Erscheinungsbild: Farb- und geruchlose, viskose Flüssigkeit Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05

Produkte:

Xem thêm: Đại học Trung Quốc loại bỏ yêu cầu tiếng Anh vì thấy nó 'không thực tế'

 • Fe2(SO4)3
  • Namen: Eisen(III)-sulfat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
 • H2O