nam 2002 hợp tuổi nào

Năm sinh của bạnThông tin tưởng chung
2002Âm lịch : Nhâm Ngọ [壬午]
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Đoài

Mệnh cung : Kim


Nam sinh vào năm 2002 phù hợp với phái đẹp những tuổi tác sau:
 

Bạn đang xem: nam 2002 hợp tuổi nào

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCungMệnh cungĐiểm
2004Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương SinhNhâm - Giáp  =>  BìnhNgọ - Thân  =>  BìnhĐoài - Khảm  =>  Hoạ Hại  (không tốt)Kim - Thuỷ => Tương Sinh6
2005Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương SinhNhâm - Ất  =>  BìnhNgọ - Dậu  =>  BìnhĐoài - Khôn  =>  Thiên Y  (tốt)Kim - Thổ => Bình7
2009Mộc - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Kỷ  =>  BìnhNgọ - Sửu  =>  Lục hạiĐoài - Càn  =>  Sinh Khí  (tốt)Kim - Kim => Bình6
2010Mộc - Tùng Bách Mộc   =>  BìnhNhâm - Canh  =>  BìnhNgọ - Dần  =>  Tam hợpĐoài - Đoài  =>  Phục Vị  (tốt)Kim - Kim => Bình7
2013Mộc - Trường Lưu Thủy   =>  Tương SinhNhâm - Qúy  =>  BìnhNgọ - Tỵ  =>  BìnhĐoài - Khảm  =>  Hoạ Hại  (không tốt)Kim - Thuỷ => Tương Sinh6
2017Mộc - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Đinh  =>  Tương SinhNgọ - Dậu  =>  BìnhĐoài - Cấn  =>  Phúc Đức  (tốt)Kim - Thổ => Bình8


Phân tích cụ thể những tuổi tác còn lại:
 

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCung mệnhNiên mệnh năm sinhĐiểm
1987Mộc - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Đinh  =>  Tương SinhNgọ - Mão  =>  Lục pháĐoài - Khôn  =>  Thiên Y  (tốt)Kim - Thổ => Bình7
1988Mộc - Đại Lâm Mộc   =>  BìnhNhâm - Mậu  =>  Tương KhắcNgọ - Thìn  =>  BìnhĐoài - Chấn  =>  Tuyệt Mạng  (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc2
1989Mộc - Đại Lâm Mộc   =>  BìnhNhâm - Kỷ  =>  BìnhNgọ - Tỵ  =>  BìnhĐoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc3
1990Mộc - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Canh  =>  BìnhNgọ - Ngọ  =>  Tam hìnhĐoài - Cấn  =>  Phúc Đức  (tốt)Kim - Thổ => Bình4
1991Mộc - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Tân  =>  BìnhNgọ - Mùi  =>  Lục hợpĐoài - Càn  =>  Sinh Khí  (tốt)Kim - Kim => Bình6
1992Mộc - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Tân  =>  BìnhNgọ - Mùi  =>  Lục hợpĐoài - Càn  =>  Sinh Khí  (tốt)Kim - Kim => Bình6
1993Mộc - Kiếm Phong Kim   =>  Tương KhắcNhâm - Qúy  =>  BìnhNgọ - Dậu  =>  BìnhĐoài - Cấn  =>  Phúc Đức  (tốt)Kim - Thổ => Bình5
1994Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Giáp  =>  BìnhNgọ - Tuất  =>  Tam hợpĐoài - Ly  =>   Ngũ quỷ  (không tốt)Kim - Hoả => Tương Khắc5
1995Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Ất  =>  BìnhNgọ - Hợi  =>  BìnhĐoài - Khảm  =>  Hoạ Hại  (không tốt)Kim - Thuỷ => Tương Sinh6
1996Mộc - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Nhâm - Bính  =>  Tương KhắcNgọ - Tí  =>  Lục xungĐoài - Khôn  =>  Thiên Y  (tốt)Kim - Thổ => Bình5
1997Mộc - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Nhâm - Đinh  =>  Tương SinhNgọ - Sửu  =>  Lục hạiĐoài - Chấn  =>  Tuyệt Mạng  (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc4
1998Mộc - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Mậu  =>  Tương KhắcNgọ - Dần  =>  Tam hợpĐoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc2
1999Mộc - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Kỷ  =>  BìnhNgọ - Mão  =>  Lục pháĐoài - Cấn  =>  Phúc Đức  (tốt)Kim - Thổ => Bình4
2000Mộc - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Nhâm - Canh  =>  BìnhNgọ - Thìn  =>  BìnhĐoài - Càn  =>  Sinh Khí  (tốt)Kim - Kim => Bình5
2001Mộc - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Nhâm - Tân  =>  BìnhNgọ - Tỵ  =>  BìnhĐoài - Đoài  =>  Phục Vị  (tốt)Kim - Kim => Bình5
2002Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  BìnhNhâm - Nhâm  =>  BìnhNgọ - Ngọ  =>  Tam hìnhĐoài - Cấn  =>  Phúc Đức  (tốt)Kim - Thổ => Bình5
2003Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  BìnhNhâm - Qúy  =>  BìnhNgọ - Mùi  =>  Lục hợpĐoài - Ly  =>   Ngũ quỷ  (không tốt)Kim - Hoả => Tương Khắc4
2004Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương SinhNhâm - Giáp  =>  BìnhNgọ - Thân  =>  BìnhĐoài - Khảm  =>  Hoạ Hại  (không tốt)Kim - Thuỷ => Tương Sinh6
2005Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương SinhNhâm - Ất  =>  BìnhNgọ - Dậu  =>  BìnhĐoài - Khôn  =>  Thiên Y  (tốt)Kim - Thổ => Bình7
2006Mộc - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Bính  =>  Tương KhắcNgọ - Tuất  =>  Tam hợpĐoài - Chấn  =>  Tuyệt Mạng  (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc2
2007Mộc - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Khắc Nhâm - Đinh  =>  Tương SinhNgọ - Hợi  =>  BìnhĐoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc3
2008Mộc - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Mậu  =>  Tương KhắcNgọ - Tí  =>  Lục xungĐoài - Cấn  =>  Phúc Đức  (tốt)Kim - Thổ => Bình5
2009Mộc - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Kỷ  =>  BìnhNgọ - Sửu  =>  Lục hạiĐoài - Càn  =>  Sinh Khí  (tốt)Kim - Kim => Bình6
2010Mộc - Tùng Bách Mộc   =>  BìnhNhâm - Canh  =>  BìnhNgọ - Dần  =>  Tam hợpĐoài - Đoài  =>  Phục Vị  (tốt)Kim - Kim => Bình7
2011Mộc - Tùng Bách Mộc   =>  BìnhNhâm - Tân  =>  BìnhNgọ - Mão  =>  Lục pháĐoài - Cấn  =>  Phúc Đức  (tốt)Kim - Thổ => Bình5
2012Mộc - Trường Lưu Thủy   =>  Tương SinhNhâm - Nhâm  =>  BìnhNgọ - Thìn  =>  BìnhĐoài - Ly  =>   Ngũ quỷ  (không tốt)Kim - Hoả => Tương Khắc4
2013Mộc - Trường Lưu Thủy   =>  Tương SinhNhâm - Qúy  =>  BìnhNgọ - Tỵ  =>  BìnhĐoài - Khảm  =>  Hoạ Hại  (không tốt)Kim - Thuỷ => Tương Sinh6
2014Mộc - Sa Trung Kim   =>  Tương Khắc Nhâm - Giáp  =>  BìnhNgọ - Ngọ  =>  Tam hìnhĐoài - Khôn  =>  Thiên Y  (tốt)Kim - Thổ => Bình4
2015Mộc - Sa Trung Kim   =>  Tương Khắc Nhâm - Ất  =>  BìnhNgọ - Mùi  =>  Lục hợpĐoài - Chấn  =>  Tuyệt Mạng  (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc3
2016Mộc - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Bính  =>  Tương KhắcNgọ - Thân  =>  BìnhĐoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt)Kim - Mộc => Tương Khắc3
2017Mộc - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh Nhâm - Đinh  =>  Tương SinhNgọ - Dậu  =>  BìnhĐoài - Cấn  =>  Phúc Đức  (tốt)Kim - Thổ => Bình8

Vật Phẩm Phong Thủy Gia Tăng Vận Tình Duyên:

Để lưu giữ mang đến mối cung cấp tích điện phía bên trong luôn luôn bình yên tĩnh, tích vô cùng, đằm thắm ngôi nhà nên đem theo đòi theo người Vòng tay đá tử vi hoặc Mặt Phật phiên bản mệnh. Vật phẩm tử vi với tài năng nâng cao vận khí, tăng thêm tài phúc, thú vị suôn sẻ, Phù dung và niềm hạnh phúc mang đến đằm thắm ngôi nhà.

Tuổi Nhâm Ngọ 2002 được Phật Đại Thế Chí Bồ Tát hộ mệnh. Vì thế treo Mặt Phật Bản Mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát hoàn toàn có thể hùn đằm thắm ngôi nhà vô hiệu lặn khí, tiếp nhận nhiều điều đảm bảo chất lượng lành lặn.

Tuổi Nhâm Ngọ 2002 mệnh Mộc nên lựa chọn Mặt Phật thực hiện kể từ đá thạch anh Xanh (hành Mộc) là phù hợp với phiên bản mệnh nhất. Trong khi, hoàn toàn có thể lựa chọn Mặt Phật đá núi lửa Đen (hành Thủy), cũng chính vì Thủy sinh Mộc cũng khá đảm bảo chất lượng mang đến phiên bản mệnh

Lưu ý: Nên dùng thành phầm thực hiện kể từ vật liệu Ngọc, nhất là nhì loại Ngọc Nephrite hoặc Ngọc Jade mang vẻ đẹp nhất tinh khiết. Sản phẩm phù phù hợp với toàn bộ những mệnh.

Xem tăng những vấn đề về mệnh 5 nhân tố bên trên nội dung bài viết "Sinh năm 2002 mệnh gì?".

Danh mục coi tuổi tác phu nhân chồng

Cùng hạng mục coi tuổi

Thư viện

  • Tuổi Tý phù hợp color gì? Mời độc giả nằm trong coi color phù hợp tuổi tác Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996, Mậu Tý 2008 vô nội dung bài viết sau đây của Vansu.net.

  • Sinh con cái năm 2023 tuổi tác Quý Mão sẽ có được vận số như vậy nào? Luận giải số phận nhỏ bé trai, gái tuổi tác Quý Mão dựa vào ngày, mon, giờ sinh, chào ba mẹ nằm trong theo đòi dõi!

  • Hoang ốc là gì? Tại sao Khi xây nhà ở người xem thông thường coi tuổi tác với phạm nên hoang toàng ốc hoặc không?

  • Tuổi Hợi là con cái Heo (Lợn), bao gồm những người dân sinh năm: Kỷ Hợi 1959, Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Ất Hợi 1995, Đinh Hợi 2007, Kỷ Hợi 2019.

  • Tuổi Dậu là con cái Gà, bao gồm những người dân với năm sinh: Đinh Dậu 1957, Kỷ Dậu 1969, Tân Dậu 1981, Quý Dậu 1993, Ất Dậu 2005, Đinh Dậu 2017.

    Xem thêm: Sao La Hầu năm 2023 chiếu mệnh nào? Cách thờ cúng sao La Hầu