tên hán việt của bts

Bạn đang xem: tên hán việt của bts

1. Kim Seok Jin
Hán - Việt: Kim Thạc Trân
Biệt danh: Jin
Vai trò: Hát phụ, visual

 Kim Seok JinHán - Việt: Kim Thạc TrânBiệt danh: JinVai trò: Hát phụ, visual

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

2.Min Yoon Gi
Hán - Việt: Mẫn Doãn Kỳ
Biệt danh: Suga
Vai trò: Rap chính

Min Yoon GiHán - Việt: Mẫn Doãn KỳBiệt danh: SugaVai trò: Rap chính

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

3.Jung Ho Seok
Hán - Việt: Trịnh Hạo Thạc
Biệt danh: J-Hope
Vai trò: Nhảy chủ yếu, rap dẫn

Jung Ho SeokHán - Việt: Trịnh Hạo ThạcBiệt danh: J-HopeVai trò: Nhảy chủ yếu, rap dẫn

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

4.Kim Nam Joon
Hán - Việt: Kim Nam Tuấn
Biệt danh: Rap Monster
Vai trò: Trưởng group,rap chính

Kim Nam JoonHán - Việt: Kim Nam TuấnBiệt danh: Rap MonsterVai trò: Trưởng group,rap chính

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Xem thêm: Cây sung bonsai: Ý nghĩa, hình ảnh, cách trồng và chăm sóc tại nhà

5.Park Jimin
Hán - Việt: Phác Trí Mẫn
Biệt danh: Jimin
Vai trò:Nhảy chủ yếu, hát dẫn

Park JiminHán - Việt: Phác Trí MẫnBiệt danh: JiminVai trò:Nhảy chủ yếu, hát dẫn

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

6.Kim Taehyung
Hán - Việt: Kim Thái Hanh
Biệt danh: V
Vai trò: Gương mặt mày thay mặt,hát phụ

Kim TaehyungHán - Việt: Kim Thái HanhBiệt danh: VVai trò: Gương mặt mày thay mặt,hát phụ

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

7.Jeon Jungkook
Hán - Việt: Điền Chính Quốc
Biệt danh: Jungkook
Vai trò: Hát chủ yếu, nhảy dẫn, maknae, rap phụ

Jeon JungkookHán - Việt: Điền Chính QuốcBiệt danh: JungkookVai trò: Hát chủ yếu, nhảy dẫn, maknae, rap phụ

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

_END_

Mình tiếp tục đáp ứng nhu cầu nhu yếu mang đến bn rồi nhé :)
{Bonnie}

Xem thêm: Cây trúc nhật: Ý nghĩa, hình ảnh, cách trồng, chăm sóc tại nhà