tính chất hình thoi

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Bạn đang xem: tính chất hình thoi

Các hình thoi

Hình thoi vô hình học tập Euclide là tứ giác với tư cạnh đều nhau. Đây là hình bình hành với nhì cạnh kề đều nhau hoặc hình bình hành với hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Định nghĩa

Hình thoi là tứ giác với tư cạnh đều nhau.

Tính chất

Trong hình thoi:

  1. Các góc đối nhau đều nhau.
  2. Hai đàng chéo cánh vuông góc cùng nhau và hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng đàng.
  3. Hai đàng chéo cánh là những đàng phân giác của những góc của hình thoi.
  4. Hình thoi với toàn bộ đặc điểm của hình bình hành.

Diện tích

Hình minh họa về những cạnh của hình thoi.

Xem thêm: Có nên trồng cây mai chiếu thủy trước nhà?

Diện tích của hình thoi vày 50% tích chừng nhiều năm của hai tuyến đường chéo:

Chu vi

Chu vi của hình thoi vày chừng nhiều năm một cạnh nhân với 4:

Dấu hiệu nhận biết

Hình tứ giác quánh biệt

  • Tứ giác với tư cạnh đều nhau là hình thoi.
  • Tứ giác với 2 đàng chéo cánh là đàng trung trực của nhau là hình thoi.
  • Tứ giác với 2 đàng chéo cánh là đàng phân giác của tất cả tư góc là hình thoi.

Hình bình hành quánh biệt

Hình thoi là một trong những dạng quan trọng đặc biệt của một hình bình hành vì thế nó với vừa đủ đặc điểm của hình bình hành và còn tồn tại một số trong những đặc điểm khác:

Xem thêm: Cách chống cân điêu khi đi chợ

  1. Hình bình hành với nhì cạnh kề đều nhau là hình thoi.
  2. Hình bình hành với hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.
  3. Hình bình hành với 1 đàng chéo cánh là đàng phân giác của một góc là hình thoi.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Wikimedia Commons nhận thêm hình hình họa và phương tiện đi lại truyền đạt về Hình thoi.